Brief information about Brahmaputra River

ब्रम्हपुत्रा नदीबद्दल माहिती (Brief information about Brahmaputra River)

नमस्कार मित्रांनो,  नदी ही लाखो करोडो लोकांचे जीवन समृद्ध करत जाणारी जणू एक भाग्यरेषाच असते. भारतामध्ये अशा प्रचंड मोठमोठ्या भाग्यरेषा अर्थात नद्या बघावयास मिळतात. आजच्या या लेखामध्ये आपण ब्रह्मपुत्रा या भारताच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण महत्त्व असलेल्या नदीबद्दल माहिती बघणार आहोत.… ब्रम्हपुत्रा नदीबद्दल प्राथमिक माहिती (Brief information of Brahmaputra River) मित्रांनो ब्रह्मपुत्रा ही भारतीय उगमाची नदी नाही, …

ब्रम्हपुत्रा नदीबद्दल माहिती (Brief information about Brahmaputra River) Read More »