सेवा बंद करा

तुम्हला मी मराठी अँप ची सेवा बंद करायची असेल तर आमचा नंबर 8169758384 हा तुमच्या मोबाइल मधून Delete करा, आमची सेवा बंद होईल. परत सेवा चालू करायची असल्यास वरील नंबर परत मी मराठी अँप म्हणून सेव्ह करा.

Back to top button