Jallianwala Bagh massacre well

  • सामाजिकJallianwala Bagh massacre

    Jallianwala Bagh | जालियनवाला बाग

    जालियनवाला बाग (Jallianwala Bagh) हे अमृतसर, पंजाब, भारतातील सुवर्ण मंदिर संकुलाच्या जवळ एक ऐतिहासिक उद्यान आणि राष्ट्रीय महत्त्व असलेले स्मारक…

    Read More »
Back to top button